Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

7. Speelruimten

Gewenst kwaliteitsniveau
Wij dienen speelplekken goed te onderhouden. Het risico op ongelukken willen wij zo klein mogelijk houden. Ook moeten wij voldoen aan wet- en regelgeving. Voor speeltoestellen is het ‘Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen’ van toepassing.

Wij kiezen ervoor om alle speeltoestellen op één plek tegelijkertijd te vervangen. Hierdoor kunnen we met het volledige budget een totaal nieuwe speeltuin maken. Samen met de kinderen uit de buurt maken wij een ontwerp. De kinderen mogen dan zelf kiezen welke speeltoestellen zij het leukste vinden.
Onze ervaring is dat metalen speeltoestellen na 18 jaar aan vervanging toe zijn. Houten toestellen zijn na 12 jaar al aan vervanging toe. Na die periodes zien we dat de kwaliteit snel achteruit gaat. Toestellen zijn niet meer op verantwoorde manieren te herstellen. Dit leidt tot onveilige situaties en opmerkingen van de inspecteur.

We hebben een vervangingsplan dat gebaseerd is op de leeftijd van de speelplekken. Speeltoestellen vervangen wij in principe na 12 of 18 jaar. Dit is afhankelijk van het materiaal en hoeveel de toestellen gebruikt zijn. Op basis van de kwaliteit en inspectieresultaten passen wij het onderhouds- en vervangingsplan aan. Na de afschrijvingstermijn beslissen we of we de speelplek moeten vervangen. Dit is afhankelijk van de behoefte in de wijk.
Soms is een speelplek eerder aan vervanging toe doordat toestellen slecht zijn. Dit verwerken wij in de actualisatie van het vervangingsschema. Dit schema leggen wij eens in de drie jaar voor aan de gemeenteraad.

Er zijn ook speelplekken in de gemeente die inwoners zelf onderhouden (bewonersinitiatieven). Denk bijvoorbeeld aan de ‘Speulplek’ in Ooij of de Torteltuin in Beek. Hier werken inwoners samen aan het beheer van de speelplek. Ook organiseren zij verschillende activiteiten waarbij men elkaar ontmoet, met elkaar speelt, enzovoorts. De gemeente ondersteunt deze initiatieven waar nodig.

Wat gaan wij ervoor doen?
Een specialist inspecteert de speeltoestellen één keer per jaar. Daarnaast controleren wij zelf speeltoestellen. Dat doen wij twee tot drie keer per jaar. Als er iets kapot is, dan maken we dat meteen.

Voor 2020 staat het vervangen van speelplekken op de volgende locaties gepland:

  • Gooiseweg/Vincent van Goghweg (Groesbeek)
  • D’n Hommel tussen de Esdoornstraat en Kruksebaan (Groesbeek)
  • Acaciahof (Millingen aan de Rijn)
  • Burgemeester Hermsenstraat (Millingen aan de Rijn)
  • Eisenhowerstraat (2 locaties) (Millingen aan de Rijn)
  • Mozartstraat (Millingen aan de Rijn).

Stand van zaken Voorjaarsnota
We zijn gestart met speeltuin D’n Hommel. In nauw overleg met vrijwilligers, die de speeltuin beheren, hebben we bepaald welke toestellen wij in 2020 vervangen. De toestellen zijn inmiddels besteld. De andere locaties zijn nog niet in voorbereiding. De verwachting is dat we daar medio 2020 mee starten. In het voorjaar was er onvoldoende capaciteit om dit op te pakken.

Wat gaat het kosten?
Jaarlijks is € 25.000 beschikbaar in de exploitatie voor onderhoud van speeltoestellen. Daarnaast willen we vanaf 2019 geen voorziening meer aangehouden. Daarvoor in de plaats willen we een bestemmingsreserve voor speelvoorzieningen vormen en daaraan jaarlijks € 63.000 toevoegen.

Stand van zaken Voorjaarsnota
Het vervangen van speelplekken gebeurt volgens een vastgesteld vervangingsschema. Op basis daarvan zijn jaarlijks voldoende middelen beschikbaar om de vervangingen te realiseren.

Deze pagina is gebouwd op 08/27/2020 12:51:40 met de export van 08/27/2020 12:26:47