Home

Financiële begroting

Overzicht baten en lasten

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de baten en lasten per programma. Dit levert een raming op van het saldo van de rekening van baten en lasten. Vervolgens is een aantal toevoegingen en onttrekkingen uit de reserves geraamd. Dit resulteert in het resultaat van de rekening van baten en lasten.

Bedragen x €1.000

Programma

Begroting

Mutaties

Begroting

Meerjarenbegroting

2020

t/m

2020

2021

2022

2023

Primair

VJN

na VJN

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Inwoner

-34.820

-1.866

-36.686

-35.681

-35.386

-35.200

Onze buurt

-13.615

265

-13.350

-13.825

-14.159

-14.224

Onze gemeente

-4.964

-1.043

-6.007

-5.657

-5.373

-5.426

Ons geld

60.841

64

60.905

61.472

61.119

61.285

Overhead

-9.407

64

-9.343

-9.381

-9.381

-9.380

Saldo rekening baten en lasten

-1.964

-2.516

-4.480

-3.073

-3.180

-2.945

Toevoeging aan reserves

-392

0

-392

-384

-401

-392

Onttrekking aan reserves

2.358

603

2.960

1.675

1.377

1.323

Resultaat rekening baten en lasten

2

-1.913

-1.912

-1.781

-2.204

-2.014

Deze pagina is gebouwd op 08/27/2020 12:51:40 met de export van 08/27/2020 12:26:47