Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud kapitaalgoederen

Wij zorgen op een verantwoorde manier voor het onderhoud van onze kapitaalgoederen. Dit is belangrijk om prettig en veilig te verblijven in onze gemeente. Om de kapitaalgoederen goed en planmatig te kunnen onderhouden, zijn beheerplannen opgesteld. De beheerplannen vloeien vaak voort uit het beleidskader en gaan onder andere over de financiële consequenties. In de beheerplannen staat hoe het gesteld is met onze kapitaalgoederen en hoeveel geld wij nodig hebben voor het onderhoud.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 08/27/2020 12:51:40 met de export van 08/27/2020 12:26:47