Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

5. Gebouwen

Gewenst kwaliteitsniveau
Wij voeren planmatig onderhoud uit aan onze gebouwen. Iedere drie jaar voeren we inspecties uit en maken wij een onderhoudsplanning. Hiermee bepalen we de jaarlijkse toevoeging aan de onderhoudsvoorzieningen. Daadwerkelijk onderhoud voeren wij overigens pas uit na een actuele inspectie. Bij deze inspectie beoordelen wij of het geplande onderhoud echt noodzakelijk is of dat het nog uitgesteld kan worden.
In 2019 laten wij alle gemeentelijk panden opnieuw inspecteren. Daarna krijgen wij de werkelijke onderhoudskosten in beeld.

Ontwikkelingen

  • De Kulturhusen Leuth en Kekerdom zijn nog niet opgenomen in het overzicht.
  • Voormalig gemeentehuis Beek is nog niet definitief verkocht. Wij voeren geen onderhoud meer uit aan dit gebouw.
  • Voor zwembad “de Lubert” is de afgelopen zeven jaar geen geld toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening. Het onderhoud is echter wel doorgegaan.
  • In september 2019 is eveneens gestart met het aanpassen van de gemeentewerf in Groesbeek. Aanleiding hiervoor zijn Arbo-technische redenen en ruimtegebrek.

Wat gaan we ervoor doen?

Onze gebouwen onderhouden we sober en doelmatig. Alleen het gemeentehuis onderhouden we op hoog kwaliteitsniveau. Dit is nodig gezien de open en transparante structuur van het gebouw. De kwaliteit van de gebouwen is gemiddeld goed te noemen.

Mallemolen
Het onderzoek naar de toekomst van de Mallemolen is nog volop bezig.
Daarbij kijken we naar de verplaatsing van de Mallemolen naar de Markt of de renovatie van de Mallemolen op de huidige locatie. De resultaten van het onderzoek verwachten we eind 2019 te presenteren. Duidelijk is wel dat er grote investeringen nodig zijn om de Mallemolen op een gewenst niveau te brengen.

Stand van zaken Voorjaarsnota

  • Voormalig gemeentehuis Beek is definitief verkocht.
  • De verbouwing van de gemeentewerf is inmiddels afgerond en we kunnen terugkijken op een geslaagde verbouwing.
  • Het verplaatsen van de Mallemolen is niet haalbaar gebleken. Nu onderzoeken we revitalisering van het gebouw en alternatieve mogelijkheden. Deze plannen zijn inmiddels bij 3 architectenbureaus uitgezet.

Strategisch vastgoedplan
In maart 2020 is er een voorstel aan B&W voorgelegd om de firma Nibag een Strategisch Vastgoedplan op te laten stellen. Dit Strategisch Vastgoedplan vormt een basis voor de uitwerking van ons te ontwikkelen accommodatiebeleidsplan fase 2. Daarmee kunnen we een visie presenteren hoe we op een goede manier omgaan met ons vastgoed. Dit wordt aan het college voorgelegd. De afdeling beleid en OPR werken hier nauw in samen.

Wat gaat het kosten?
Op het gebied van groot onderhoud is de voorziening “Onderhoud gebouwen” gevormd. In het laatste kwartaal van 2019 vindt technische en financiële actualisatie van het plan plaats en zal zowel voorziening als exploitatiebudget herijkt worden. Jaarlijks is in totaal € 547.000 beschikbaar voor zowel klein- en groot onderhoud.

Stand van zaken Voorjaarsnota
Op dit moment zijn we bezig om de onderhoudsplannen voor de gebouwen te actualiseren. Daarna leggen we deze ter vaststelling voor aan de raad.

Deze pagina is gebouwd op 08/27/2020 12:51:40 met de export van 08/27/2020 12:26:47