Home

Financiële begroting

Financieel MeerjarenPerspectief

Hieronder staat het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP). We hebben geen sluitende begroting. Bij het opstellen van de begroting 2021 komen we met bezuinigingsvoorstellen.

bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

FMP in primaire begroting 2020

2

668

120

440

waarvan incidenteel

-72

51

0

0

structureel

74

617

120

440

Totaal 1e begrotingswijziging

-2

-1

-1

-1

FMP na 1e begrotingswijziging

0

667

120

439

Totaal besluitvorming

-17

-20

-19

-19

Totaal mutaties Voorjaarsnota

-1.894

-2.429

-2.304

-2.433

FMP na Voorjaarsnota 2020

-1.912

-1.781

-2.204

-2.014

waarvan incidenteel

343

51

0

0

structureel

-2.255

-1.832

-2.204

-2.014

Deze pagina is gebouwd op 08/27/2020 12:51:40 met de export van 08/27/2020 12:26:47