Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

6. Openbare verlichting

Gewenst kwaliteitsniveau

De meeste gemeenten hanteren een bepaald kwaliteitsniveau. Dit kwaliteitsniveau heeft de volgende kenmerken:

 • Er wordt geïnvesteerd in sociale- en verkeersveiligheid.
 • De wegfunctie vanuit Wegencategoriseringsplan (GVVP) is het uitgangspunt van het verlichtingsniveau.
 • De gemeente Berg en Dal gaat in woonstraten geleidelijk over van zes meter masten met een hoog energieverbruik naar vier meter masten met een lager wattage.
 • Sinds 2012 plaatsen we led-armaturen met een (nog) lager verbruik
 • In het buitengebied wordt in principe alleen verlichting ter oriëntatie geplaatst.
 • De openbare verlichting wordt goed beheerd. De openbare verlichtingsinstallatie wordt in stand gehouden op basis van een technisch levensduur van 40 jaar voor masten en 20 jaar voor armaturen.
 • Masten of armaturen die de technische levensduur hebben bereikt, vervangen we.
 • Op afroep laten we masten schilderen.
 • Het wijkgericht vervangen van lampen doen wij eens per vier jaar (aan het eind van de levensduur van een lamp).
 • De gemeente maakt middelen vrij voor onderhoud, energiekosten en vervanging van afgeschreven delen van de installatie.
 • De gemeenten voeren regie, bijgestaan door marktpartijen.

Het behalen van dit niveau is ook onze ambitie.

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Daarom gaan we in 2020 19% minder stroom verbruiken dan in 2013. In 2030 willen we nog maar de helft van de stroom verbruiken. Dat hebben de gemeenten in Nederland samen afgesproken. De oude lampen verbruiken veel stroom. Daarom gebruiken we sinds 2013 ledlampen. Deze verbruiken nog maar 16 Watt.
In de gemeente Berg en Dal staan ongeveer 6.000 lichtmasten. Daarvan zijn er 2.400 ouder dan 30 jaar. Ongeveer 1.800 lichtmasten zijn nieuw en hebben zuinige lampen.

Door de oude verlichting te vervangen is:
-   Het veiliger op straat, want er zijn minder donkere plekken;
-   Dit goedkoper en beter voor het milieu, want de lampen verbruiken minder stroom;
-   Het risico op ongelukken kleiner.

 Wat gaan wij ervoor doen? 
In een gedeelte van Beek, Leuth en Ooij is de verlichting nu nog slecht. Er staan te weinig lichtmasten en er zijn veel donkere plekken. Zoals beschreven in het beheerplan "Openbare Verlichting" zullen we daar in veel wijken oude lichtmasten en lampen vervangen. Tot 2030 willen we 300 lichtmasten per jaar vervangen.

In het najaar van 2020 bekijken we of we de jaarlijkse toevoeging moeten aanpassen voor de jaren 2021 tot 2025.

Stand van zaken Voorjaarsnota
Op strategisch niveau bekijken we in de zomer van 2020 of het jaarlijks budget aangepast moet worden voor de jaren 2021 tot 2025. Op operationeel niveau verloopt de vervanging volgens planning.

Wat gaat het kosten?
Jaarlijks is € 40.000 beschikbaar in de exploitatie voor onderhoud van openbare verlichting. Daarnaast willen we vanaf 2019 geen voorziening meer aanhouden. Daarvoor in de plaats willen we een bestemmingsreserve voor openbare verlichting vormen en daaraan jaarlijks € 292.000 toevoegen.

Stand van zaken Voorjaarsnota
Wij zijn bezig met het opstellen van een beleidsplan. Dit plan verwachten wij medio 2020 voor te leggen aan de gemeenteraad. Daar hoort ook een planning met financiële vertaling bij. Op basis daarvan bepalen we welk bedrag er jaarlijks nodig is voor exploitatie van de openbare verlichting.

Deze pagina is gebouwd op 08/27/2020 12:51:40 met de export van 08/27/2020 12:26:47